Independent Entity Greenpeace

กรีนพีซ องค์กรอิสระ เพื่อสิงแวดล้อม

กรีนพีซ คือ องค์กรอิสระ การรณรงค์ที่รู้จักกันระดับโลก เป็นองค์กรที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คน โดยเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสันติภาพ ใครต่อใครอาจจะเห็นป่าและท้องทะเลเป็นแค่เพียงทรัพยากรที่สร้างรายได้ เห็นป่าเป็นเพียงแค่ท่อนไม้ท่อนซุง และเห็นสิ่งมีชีวิตในทะเลจำนวนมากเป็นแค่สิ่งประดับ

แต่ยังมีผู้คนอีกมากมายนับล้านคน ที่เห็นพื้นป่าและท้องทะเลเป็นบ้าน เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเป็นทั้งอนาคตอีกด้วย ซึ่งกรีนพีซจะยืนหยัดเพื่อชุมชนทั่วโลก องค์กรที่เรียกร้องให้รัฐบาลและบรรดาเอกชนให้มีความรับผิดชอบในนโยบายและกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลต่อหายนะให้กับสิ่งแวดล้อม

Greenpeace

กรีนพีซ องค์กรอิสระ ที่มีวิสัยทัศน์กล้าหาญ

การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นความกล้าหาญอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเชื่อว่า การกระทำการใดๆที่กล้าหาญที่เกิดขึ้นนับพันนั้นเป็นการจุดประกายอนาคตที่สดใส กรีนพีซได้เริ่มกระทำด้วยความกล้าหาญ โดยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆของการกระทำที่กล้าหาญที่มาจากผู้สนับสนุนและเครือข่ายแนวร่วม

ซึ่งเราได้เชิญเหล่าผู้คนมากมายทั้งหลายได้ก้าวขึ้นมาลงมือปฎิบัติร่วมกัน และสิ่งที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนร่วมมือกับผู้คนอื่นๆที่มีกิจร่วมกันในการปฎิบัติเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นของเรา

มารู้จักกับ ยูนิเซฟ องค์การทุนที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ

องค์กรกรีนพีซนั้น มีความมุ่งมั่นมากต่ออนาคตอันน่าอยู่และมีความปลอดภัยกับทุกๆคน โดยเรื่องราวของความกล้าหาญที่กรีนพีซนั่นก็คือเรื่องราวของคนทุกๆคนที่มีความเชื่อมั่นอยู่ว่า โลกจะดีขึ้นแน่นอนเพียงแค่วันเวลายังมาไม่ถึง แต่เราเชื่อว่าเราสามารถช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้