Independent Entity Greenpeace

กรีนพีซ องค์กรอิสระ เพื่อสิงแวดล้อม

กรีนพีซ คือ องค์กรอิสระ การรณรงค์ที่รู้จักกันระดับโลก เป็นองค์กรที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คน โดยเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสันติภาพ ใครต่อใครอาจจะเห็นป่าและท้องทะเลเป็นแค่เพียงทรัพยากรที่สร้างรายได้ เห็นป่าเป็นเพียงแค่ท่อนไม้ท่อนซุง และเห็นสิ่งมีชีวิตในทะเลจำนวนมากเป็นแค่สิ่งประดับ แต่ยังมีผู้คนอีกมากมายนับล้านคน ที่เห็นพื้นป่าและท้องทะเลเป็นบ้าน เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเป็นทั้งอนาคตอีกด้วย ซึ่งกรีนพีซจะยืนหยัดเพื่อชุมชนทั่วโลก องค์กรที่เรียกร้องให้รัฐบาลและบรรดาเอกชนให้มีความรับผิดชอบในนโยบายและกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลต่อหายนะให้กับสิ่งแวดล้อม กรีนพีซ องค์กรอิสระ ที่มีวิสัยทัศน์กล้าหาญ การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นความกล้าหาญอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเชื่อว่า การกระทำการใดๆที่กล้าหาญที่เกิดขึ้นนับพันนั้นเป็นการจุดประกายอนาคตที่สดใส กรีนพีซได้เริ่มกระทำด้วยความกล้าหาญ โดยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆของการกระทำที่กล้าหาญที่มาจากผู้สนับสนุนและเครือข่ายแนวร่วม ซึ่งเราได้เชิญเหล่าผู้คนมากมายทั้งหลายได้ก้าวขึ้นมาลงมือปฎิบัติร่วมกัน และสิ่งที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนร่วมมือกับผู้คนอื่นๆที่มีกิจร่วมกันในการปฎิบัติเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นของเรา มารู้จักกับ ยูนิเซฟ องค์การทุนที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ องค์กรกรีนพีซนั้น มีความมุ่งมั่นมากต่ออนาคตอันน่าอยู่และมีความปลอดภัยกับทุกๆคน โดยเรื่องราวของความกล้าหาญที่กรีนพีซนั่นก็คือเรื่องราวของคนทุกๆคนที่มีความเชื่อมั่นอยู่ว่า โลกจะดีขึ้นแน่นอนเพียงแค่วันเวลายังมาไม่ถึง แต่เราเชื่อว่าเราสามารถช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้

มารู้จักกับ ยูนิเซฟ องค์การทุนที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ

ยูนิเซฟ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2489 เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเด็กๆหลายล้านคน ที่เด็กๆเหล่านั้นได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่นั้นมายันปัจจุบันนี้ ถึงโลกจะเปลี่ยนไปตามเวลา แต่องค์การนี้ยังยืนหยัดอยู่เคียงข้างเด็กๆมาอยู่ตลอดอย่างไม่หยุด     หัวใจหลักที่เป็นสิ่งสำคัญของภารกิจของยูนิเซฟนี้ ก็คือการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก นั่นก็เพื่อที่เด็กๆทุกคนจะได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากภัยหรืออันตรายต่างๆ รวมทั้งยังให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก้เด็กๆ และพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ และตราบใดที่โลกยังมีภัยพิบัติหรือสงครามอยู่ ยูนิเซฟก็จะยังอยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กๆรวมทั้งครอบครัวที่ประสบภัยด้วยเหมือนกัน กล่าวถึง ยูนิเซฟ ในประเทศไทย ในประเทศไทย ยูนิเซฟ ได้เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2491 โดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยโภชนาการของเด็กไทย เราได้สนับสนุนโครงการเพื่อกำจัดโรคร้ายที่มีในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค และการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงการแจกนมถั่วเหลืองที่ผสมข้าวโพดและเกลือไอโอดีน ทำไมถึงต้องมี อาสาสมัคร ในสังคมเรา ผ่านไป 70 กว่าปี การดำรงอยู่ของเด็กๆในประเทศได้ถูกพัฒนามาก แต่ในเวลาเดียวกันความเหลื่อมล้ำก็มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด ในเมื่อสถานการณ์ถูกเปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศเรานั้นก็จำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกัน โดยทุกวันนี้โครงการของยูนิเซฟในประเทศเรานั้นได้ขยายและครอบคลุมไปถึงด้านการพัฒนาในเด็กปฐมวัยอีกด้วย สุขภาพและสิทธิเสรีภาพของวัยรุ่น การศึกษา รวมไปถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กๆในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ