มารู้จักกับ ยูนิเซฟ องค์การทุนที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ

ยูนิเซฟ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2489 เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเด็กๆหลายล้านคน ที่เด็กๆเหล่านั้นได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่นั้นมายันปัจจุบันนี้ ถึงโลกจะเปลี่ยนไปตามเวลา แต่องค์การนี้ยังยืนหยัดอยู่เคียงข้างเด็กๆมาอยู่ตลอดอย่างไม่หยุด

 

Unicef

 

หัวใจหลักที่เป็นสิ่งสำคัญของภารกิจของยูนิเซฟนี้ ก็คือการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก นั่นก็เพื่อที่เด็กๆทุกคนจะได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากภัยหรืออันตรายต่างๆ

รวมทั้งยังให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก้เด็กๆ และพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ และตราบใดที่โลกยังมีภัยพิบัติหรือสงครามอยู่ ยูนิเซฟก็จะยังอยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กๆรวมทั้งครอบครัวที่ประสบภัยด้วยเหมือนกัน

กล่าวถึง ยูนิเซฟ ในประเทศไทย

ในประเทศไทย ยูนิเซฟ ได้เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2491 โดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยโภชนาการของเด็กไทย เราได้สนับสนุนโครงการเพื่อกำจัดโรคร้ายที่มีในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค และการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงการแจกนมถั่วเหลืองที่ผสมข้าวโพดและเกลือไอโอดีน

ทำไมถึงต้องมี อาสาสมัคร ในสังคมเรา

ผ่านไป 70 กว่าปี การดำรงอยู่ของเด็กๆในประเทศได้ถูกพัฒนามาก แต่ในเวลาเดียวกันความเหลื่อมล้ำก็มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด ในเมื่อสถานการณ์ถูกเปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศเรานั้นก็จำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกัน

โดยทุกวันนี้โครงการของยูนิเซฟในประเทศเรานั้นได้ขยายและครอบคลุมไปถึงด้านการพัฒนาในเด็กปฐมวัยอีกด้วย สุขภาพและสิทธิเสรีภาพของวัยรุ่น การศึกษา รวมไปถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กๆในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ